top of page
VILLOR OCH TILLBYGGNADER

Blandning av olika mindre projekt

Vi hjälper till med om- och tillbyggnader av villor och Attefallshus. Vi ritar även nya villor från skiss till bygglov och kan vara behjälpliga vid efterföljande projekteringsskede. 


Här är några exempel på mindre projekt där vi upprättat ritningar, bygglov och idéskisser för att få till trevliga tillbyggnader anpassade till platsens förutsättningar. 

bottom of page