top of page

INTEGRITETSPOLICY

För Werner Arkitekter AB är personlig integritet viktigt. Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. På denna sida beskriver vi också hur insamling och användning av data hanteras på vår hemsida för att följa gällande lagar och förordningar GDPR (General Data Protection Regulation).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge?
De uppgifter som lagras är de fält som respektive eventuella inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Vad är vårt ändamål med insamlingen av dina personuppgifter?
Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta samt bibehålla en affärsrelation.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. För att göra detta kontaktar du oss. Kontaktuppgifter finner du i vår sidfot eller i hemsidans kontaktflik. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter.

Mer information
Ytterligare information om personuppgifter finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats, www.imy.se.

COOKIES

Du har tidigare valt vilka cookies du utöver nödvändiga cookies tillåter. Denna webbplats använder utöver nödvändiga cookies funktionella- och statistik-cookies, t ex i verktygen Google Analytics. Kontakta oss om ni vill veta mer exakt. Verktygen hjälper oss förstå hur våra tjänster används, ger oss statistik kring hur många besökare vi har och vilka delar av webbplatsen ni besöker mest. På så sätt kan vi lära oss mer om vad våra besökare tycker om och vad vi kan förbättra.

En cookie består av textfil med data som har en unik stämpel. Den skickas från webbplatsen till din webbläsare och sparas sedan på din hårddisk så att webbplatsen kan känna igen din dator. Cookies används på de flesta webbplatser för att förbättra användbarheten och de innebär inte en säkerhetsrisk. Informationen som vi samlar in med cookies är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Vi kommer aldrig att överlåta dina uppgifter till tredje part. Som användare kan även du i din webbläsare välja att blockera cookies och även ta bort cookies som är redan lagrade på datorn. Tänk på att om du väljer att blockera cookies helt så kan detta leda till försämrad funktionalitet och att webbplatsen inte fungerar som tänkt.

Undvika cookies
Du har vid första besöket valt vilka sorts cookies du tillåter. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång webbplatsen begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan neka användning av persistent cookies utan att det påverkar funktionaliteten på webbplatsen. Nekande av session cookies medför dock att du inte kanske inte får åtkomst till samtlig funktion på webbplatsen.

Mer information
Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig

Anna Kulginova (personuppgiftsombud)
0729-937450
info@wernerarkitekter.se

Werner Arkitekter AB (personuppgiftsansvarig)

Organisationsnummer: 556877-9549
Sven Källfelts Gata 203
426 71 Västra Frölunda

bottom of page