top of page
FLERBOSTADSHUS GÖTEBORG

Syster Estrids gata - hyresrätter i Guldheden

Strax under Guldhedens vattentorn finns projektet Syster Estrids gata. Tre flerbostadshus med 66 hyreslägenheter har byggts ovan ett återuppfört och av konstnär utsmyckat garage.


De gula tegelfasaderna grundar sig i Guldhedens kulturhistoria och de tre byggnadernas placering med förskjutna lameller bevarar kringliggande utblickar och förhindrar en barriärsbildning i landskapsbilden.


Vi på Werner Arkitekter har varit med i projektet från första skiss, genom bygglov och projektering, till färdig byggnad och inflyttning av byggnaderna vid årsskiftet 2019-2020.


Beställare har varit Framtiden och Tuve bygg.

bottom of page