top of page
FJÄLLBACKA KONCEPTBOSTÄDER

Kville Bräcke 2:3 - detaljplan och bostäder

Tillsammans med Fiskaregården utvecklar vi bostadsområdet Kville-Bräcke strax utanför Fjällbacka i Tanums kommun. På bergssluttningen mitt emot Fjällbacka Golfbana ska cirka 45 bostäder byggas i form av villor och parhus. Husen ligger naturnära med utsikt över dalgången och skärgården.


Detaljplanen vann laga kraft 2024 och finns tillgänglig på Tanums kommuns hemsida.

Mer information om projektet finns att läsa hos Fiskaregården.


Målet är att skapa moderna, vackra bostäder som harmonierar med landskapet. Utgångspunkten är en basbostad som köparen kan vara med och utforma avseende rumsindelning, invändiga ytskikt och tillbyggnader. Bostäderna byggs i trä med stora glaspartier mot söder och väster. Stor omsorg ligger i detaljerna såsom träpelare som delar in glaspartierna, vackra träraster som skyddar mot sol och medvetna materialval.


I bostäderna förbereder och planerar vi för långt utvecklad teknik som bidrar till en mer hållbar livsstil med lägre energiförbrukning och miljövänlig el. Exempelvis kommer alla bostäder ha ett dedikerat utrymme för teknik och energi där det finns plats för stora batterier för att kunna lagra solenergi.


Byggnadernas anpassning till landskapet har även varit av stor vikt, för att minimera mängden sprängning och bevara så mycket som möjligt av de vackra Bohuslänska klipporna.


bottom of page