top of page
DETALJPLAN TANUMSHEDE

Tanumshede Centrum - tävlingsvinst och detaljplan

Uppdraget inleddes 2010 med en arkitekttävling avseende gestaltningen av Tanumshede centrum, som vårt kontor vann. Kommunen upprättade ett planprogram, och efter det har vi varit planförfattare för detaljplanen. Planområdet innefattar hela stadskärnan och några bostadsområden som ligger i direkt anslutning.


I detaljplanen ingår bland annat torg, parker, butiker, vårdlokaler, återvinningsstation, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och flera bronsåldersgravar. Tanumshede är en del av kulturarvet och vi har arbetat med arkeolgoiska utredningar och kulturmiljöfrågor för att integrera dem i planeringen på ett respektfullt sätt. Vårt arbete har skapat en levande centrumkärna som balanserar moderna behov med bevarandet av Tanumshedes unika kulturmiljö.


Området delades efter samråd upp i tre delar där vi har varit planförfattare för alla tre. Alla tre detaljplaner har vunnit laga kraft och vissa delar har genomförts. Den sista delen, del tre, vann laga kraft 2022.


Mer information om detaljplanerna finns på Tanums kommuns hemsida:


Tanumshede centrum del 1

Tanumshede centrum del 2

Tanumshede centrum del 3

bottom of page