top of page
DETALJPLAN LJUNGSKILEKUSTEN

Hog 1:1 - bostäder i Ljungskile

En detaljplan i granskningsskedet där vi varit planförfattare. Planarbetet undersöker möjligheten att uppföra cirka 55 naturnära bostadstomter på Fräknestranden längs med Bohuskusten. 

 

Placering och utformning av byggrätter har anpassats med hänsyn till områdets unika natur- och kulturmiljövärden samt områdets landskapsbild. Utblickar från den kustnära landsvägen och från havet mot planområdet har varit vägledande i utformningen av möjlig bebyggelse.

 

Den öppna åkermarken i mitten av planområdet, möjlighet till generösa trädgårdar och gröna korridorer mellan bostäderna skapar ett naturskönt bostadsområde där närheten till naturen bevaras.


Detaljplanen finns tillgänglig på Uddevalla kommuns hemsida.

bottom of page