top of page
DETALJPLAN LJUNGSKILE

Skälläckeröd - bostäder och verksamheter

Byggrätterna i detaljplanen Skälläckeröd, författad av oss på Werner Arkitekter, har nu bebyggts och utvecklat Ljungskile centrum med cirka 24 nya bostäder samt verksamhetslokaler. Under arbetet med detaljplanen, som vann laga kraft 2007, har vi hanterat utmaningar som närhet till E6 och Tjöstelsrödbäcken samt anpassning till Ljungskiles kulturmiljö.


Detaljplanen finns tillgänglig på Uddevalla kommuns hemsida.


Strandala fastigheter har varit exploatör i detaljplanen och var sedan med vid byggnation av de två nya flerbostadshusen som stod färdiga 2022.


Mer information om projektet finns på Strandalas hemsida.

bottom of page