top of page
DETALJPLAN FJÄLLBACKA

Badis - flerbostadshus i känslig kulturmiljö

Vi är stolta över att ha färdigställt en komplicerad detaljplan i en känslig miljö. Detaljplanen i Fjällbacka, där vi varit planförfattare, möjliggör en omvandling av den tidigare badrestaurangen Badis till ett flerbostadshus med lägenheter.


Arbetet har på ett djupgående sätt behandlat frågor gällande kulturmiljö och hur man kan utforma en ny byggnad som har moderna lösningar och passar in i ett område med riksintresse för kulturmiljövården.


Detaljplanen vann laga kraft i december 2021 och byggnationen blev färdigställd 2024. Mer information om bostäderna finns här

bottom of page