top of page
BADIS

Detaljplan i Fjällbacka

En detaljplan i Fjällbacka där vi varit planförfattare. Detaljplanen möjliggör en omvandling av den tidigare badrestaurangen Badis till ett flerbostadshus med lägenheter.


Arbetet har på ett djupgående sätt behandlat frågor gällande kulturmiljö och hur man på ett lämpligt sätt kan utforma en ny byggnad som passar in i ett område med riksintresse för kulturmiljövården.


Detaljplanen vann laga kraft i december 2021 och planerade bostäder förväntas vara inflyttningsklara 2024. Information om lägenheterna som ligger ute till försäljning finns här

bottom of page