top of page
TOREKOVS GOLFKLUBB

Nytt golfklubbhus i Torekov

Vi har i samarbete med Fri Form Consult AB genom arkitekt Johan Frie arbetat med ett nytt klubbhus för Torekovs golfklubb. Golfbanan och klubbhuset ligger vackert beläget med havsutsikt åt alla håll. Det nya klubbhuset  innehåller både restaurang, lounge, butik, reception, konferensrum mm.


Vi var även med och projekterade huset och lade stor vikt vid att hitta de rätta materialen och detaljlösningarna för byggnaden. Exempelvis är taket belagt med ett återvunnet gult taktegel som är 70 år gammalt. Detta ger en hållbar lösning som dessutom knyter an till bygden med sin särpräglade gula kulör.


Klubbhuset blev klart och står öppet för gäster från och med sommaren 2020.

bottom of page