top of page
TANUMSHEDE CENTRUM

Detaljplan i Tanumshede

Uppdraget inleddes 2010 med en arkitekttävling avseende gestaltningen av Tanumshede centrum, som vi vann. Kommunen upprättade ett planprogram, och efter det har vi varit planförfattare för detaljplanen. Planområdet innefattar hela stadskärnan och några bostadsområden som ligger i direkt anslutning.


I detaljplanen ingår bland annat torg, parker, butiker, vårdlokaler, återvinningsstation, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och flera bronsåldersgravar.


Området delades efter samråd upp i tre delar där vi har varit planförfattare för alla tre. Alla tre detaljplaner har vunnit laga kraft och vissa delar har genomförts. Den sista delen, del tre, vann laga kraft 2022.


Mer information om detaljplanerna finns på Tanums kommuns hemsida:


Tanumshede centrum del 1 

Tanumshede centrum del 2 

Tanumshede centrum del 3 

bottom of page