top of page
SKÄLLÄCKERÖD

Detaljplan i Ljungskile centrum

Detaljplan Skälläckeröd i Ljungskile där vi varit planförfattare och som vann laga kraft 2017 har blivit genomförd. Detaljplanen möjliggör en utveckling av Ljungskile centrum med handel och verksamheter och cirka 24 nya bostäder.


Strandala fastigheter har varit exploatör i detaljplanen och var sedan med i projektet att bygga två nya flerbostadshus inom detaljplanens byggrätt som stod färdiga 2022. Mer information om husen finns på Strandalas hemsida

bottom of page