top of page
KV ÅBERG

Flerbostadshus i Uddevalla centrum

Ett bostads- och butikshus i centrala Uddevalla där vi genomfört bygglov och projektering.


Fastigheten har under flera år stått obebyggd och det har varit viktigt att hitta en utformning som passar väl in i stadsmiljön. Målsättningen har varit att byggnaden ska kunna bidra till att förstärka karaktären i Uddevallas stadskärna. De översta lägenheterna har etagevåningar under snedtaket med härlig rymd.


Nu kan du se de rymliga lägenheterna i 3D och anmäla intresse via Götenehus hemsida.


Renderad bild: Götenehus

bottom of page